sofa bed thailand ราคาถูกมีจริงหรือไม่

21 Jan 2016 14:28
Tags

Back to list of posts

ดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่าการตัดสินใจซื้อบ้านราคาแพงแทนที่จะเอาเงินไปลงทุนส่งกระทบต่อชีวิตของคนเราอย่างน้อย 3 ประการด้วยกันคือ 1 สูญเสียเวลาเวลาที่น่าจะทำให้ทรัพย์สินอื่น ๆ โตขึ้น 2 0 เสียงเงินทุนแทนที่จะนำเงินไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับต้องนำเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้าน 3 สูญเสียโอกาสในการเรียนรู้คนส่วนใหญ่มักรีบเอาบ้านเงินออมและเงินลงทุนการเกษียณไประบุในรายการmini sofa bedทรัพย์สินเพราะพวกเขาไม่เหลือเงินที่จะใช้ลงทุนพวกเขาดินสูญเสียโอกาสเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการลงทุนเมื่อไม่มีทั้งความรู้และประสบการณ์พวกเขาก็ไม่มีวันได้เป็นนักลงทุนผู้ช่ำชองและทรงทราบไปด้วยว่าการลงทุนที่ดีที่สุดจะถูกเสนอแก่นักลงทุนผู้ช่ำชองไม่ใช่นักลงทุน

อ้ายผมก็จะขออธิบายคุณนึกภาพที่ออกโดยขอให้คุณนึกถึงการอุ้มทางการเงินที่แสดงออกเป็น 2 ส่วนส่วนบนขึ้นบกรายรับรายจ่ายและส่วนล่างก็คือและงบดุลซึ่งแสดงถึงทรัพย์สินและหนี้สินตนพงคงพอsofa bed thailandจนในส่วนบนงบรายรับรายจ่ายของพ่อนั้นความกว้างของแถวรายรับและรายจ่ายใกล้เคียงกันนั่นหมายถึงรายได้กับรายจ่ายของพ่อแทบจะเท่ากันในส่วนล่างส่วนที่เป็นงบดุลช่องทรัพย์สินลงพ่อมีขนาดเล็กกว่าช่องหนี้สินซึ่งนั่นหมายถึงนี่ของท่านมีขนาดใหญ่กว่าทรัพย์สินของท่านมากนักส่วนแผนภูมิงบการเงินthai style sofa bedของพ่อรวยส่วนที่เป็นรายรับของท่านว่างอส่วนที่เป็นรายจ่ายมากนั่นหมายถึงท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายถึงสองสามเท่าในส่วนของงบดุลช่องทรัพย์สินของท่านก่อนใหญ่กว่าชอรีศิลถึง 3 เท่าแสดงว่าท่านมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1 3 เท่าซึ่งต้องบอกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่า

ขึ้นในส่วนของแถวรายจ่ายจมิ้วศรชี้ลงล่างแสดงถึงรายจ่ายที่ลดลงในส่วนของงบดุลช่องทรัพย์สินจะย้ายช่องหนี้สินมากและเส้นของลูกศรจากที่ขึ้นแสดงว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นส่วนช่องหนี้สิน t กว่ามีลูกศรชี้ลงแสดงวันนี้สินลดลงทำไมคนชั้นกลางจึงประสบปัญหาทางการเงินคนชั้นกลางมาพบว่าตัวเองจมอยู่ในปัญหาตลอดเวลาพวกเขามีรายได้หลักทางเดียวเลื่อนขึ้นเงินเดือนเมื่อคนจะได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นพวกเขาsoft sofa bedก็ต้องสูญเสียภาษีมากขึ้นแถมยังมีรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นมานี่คือวงจรที่เค้าเรียกกันว่าสนามแข่งหนูคนจนมากมีความเชื่อแบบเดียวกันว่าบ้านคือทรัพย์สินและยินดีที่จะจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบ้านในฝันแทนที่จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่สร้างรายได้กับพวกเขาได้

Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License